klinac
Fimoza je otežano, ili potpuno onemogućeno, prevlačenje kožice preko glavića penisa.

Fimoza može biti urođena, ali i stečena. To znači da se može pojaviti u bilo kojem životnom dobu, no najčešće se zamjećuje kod djece u razdoblju od 3. do 5. godine života kada se preporučuje i rješavanje tog problema.


 

 


Kožica ili prepucij

Kožica, ili prepucij, štiti glans (glavić penisa) od urina, fekalija i drugih vrsta iritantnih agensa. Štiti i od infekcije i ozljede urinarnog otvora (meatusa) te štiti osjetljivost glansa.

Kod porođaja nije uobičajeno da se prepucij može prevući preko glavića penisa zbog nepotpunog razdvajanja između slojeva kože i konkavnog oblika prepucija. Samo oko 4% novorođenčadi rođeno je s prepucijem koji se potpuno može prevući, a kod 54% vrh glansa može se otkriti vrlo blagim povlačenjem. Obično se nakon 3. godine života kod 90% dječaka prepucij može normalno prevući preko glavića penisa.


Fimoza i parafimoza

Fimoza je izraz kojim se opisuje uski prepucij koji se ne može prevući preko glavića penisa u djetinjstvu.

Fimoza može biti:
> primarna, poznata i kao fiziološka, gdje je prepucij uzak od rođenja i u većini slučajeva će se povući
> sekundarna, patološki proces koji nastaje zbog ozljeđivanja grubim povlačenjem prepucija

U prvim godinama života stvara se keratin između prepucija i glansa, a s obzirom na to da je prostor vrlo uzak, kuglice ili „bijele točkice“ keratina (poznate i kao smegma) mogu se nakupiti i biti vidljive ispod prepucija. To je normalan proces, ali se roditelji svejedno ponekad zabrinu kada primijete bijele točkice keratina. To stanje završava kada dođe do potpunog razdvajanja glansa i prepucija u dobi od 3 do 4 godine.

Fimoza je stanje kod kojeg  prepucij čvrsto prekriva glavić penisa i ne može se prevući (povući prema dolje otkrivajući glavić penisa). Fimoza nije uobičajena, a liječiti se može lijekovima za lokalnu primjenu. Stvarna patološka fimoza obično se rješava kirurškim zahvatom. Slučajevi koji zahtijevaju kirurški zahvat najčešće imaju vrlo uzak prepucij s malim otvorom ili ožiljkom nakon povlačenja na silu. Ponekad se koža teško može povući, a uočava se čvrst prsten kože, što može rezultirati epizodom parafimoze ako se prepucij ne vrati u prvobitni položaj.

U nekim slučajevima fimoze otvor prepucija je toliko uzak da roditelji primjećuju kako se prepucij napuhuje poput balona kada dijete urinira, a nakon uriniranja i dalje kaplje dok se „balon“ ne ispuše. Takva anatomska stanja rijetko se rješavaju bez kirurškog zahvata, tako da ih uvijek treba procijeniti kirurg pedijatar radi odluke o tome treba li pacijent cirkumciziju ili ne (potpunu ili djelomičnu resekciju prepucija).

Do parafimoze dolazi kada se uski vrh kožice (prepucij) povuče iza glansa i zateže tijelo penisa, što vodi do otjecanja glansa. Komplikacije uključuju urinarnu retenciju, ulceraciju glansa pa čak i ishemiju i nekrozu kože glansa. Ovo stanje je vrlo bolno i zahtijeva hitno djelovanje, kožicu mora vratiti kirurg pedijatar što je prije moguće, a ponekad je potrebno riješiti kirurškim zahvatom pa se tada pacijent predbilježava za cirkumciziju nakon što se otok povuče za nekoliko dana (obavljanje cirkumcizije u isto vrijeme je teško i često vodi do neestetskih rezultata).Rješavanje stanja fimoze

Stanje fimoze možete zamijetiti sami te se uputiti pedijatru na kontrolu. Svakako zatražite svog pedijatra da pregleda prepucij i spolovilo djeteta kada dijete navrši 3 godine. Ako je potrebno pedijatar će vas uputiti kod specijalista dječje kirurgije ili dati upute za redovite vježbice povlačenja kožice, jer se neka jednostavnija stanja mogu riješiti i tako.

Dječji kirurg će vas, obzirom na težinu fimoze, uputiti na kirurški zahvat ili riješiti stanje na licu mjesta postupkom odvajanja kožice, ukoliko se radi o lakšem stanju.


Što nakon zahvata

U prvih 24 sata nakon zahvata ne preporučuje se tuširanje ili namakanje bolnog područja kao ni povlačenje kožice. Ostale upute, eventualne kreme i sl., dobit ćete od svog liječnika zavisno od vrste zahvata.

Radi kontrole boli, preporučuje se uzimanje analgetika u obliku sirupa dan ili dva nakon zahvata. Dijete će u svakom slučaju, i kod manjeg i kod većeg zahvata, osjećati bol i nelagodu prvih nekoliko dana ili tjedana. Zbog toga dijete može otežano mokriti, pa se preporučuje namakanje ili tuširanje je mlakoj vodi prije ili tokom mokrenja - ali tek 24 sata nakon zahvata. Kožicu treba redovito povlačiti preko glavića penisa kako rana ne bi krivo zarasla, odnosno kako ne bi bilo potrebno ponavljati postupak.

Ukoliko se radi o većem kirurškom zahvatu ili zahvatu cirkumcizije (obrezivanje) pročitajte tekst Cirkumcizija (obrezivanje prepucija) koji sadrži upute za pripremu za operaciju kao i savjete za brz oporavak nakon operacije sa šivanjem (šavovima).