igraj.se - najbolje web igrice za djecu i odrasleKLINFO.hr
- prvi vodič za klince i roditeljeAnfap - nositelj programa "Sretna beba", "Moja prva godina", "Paketić za sreću" i "Nositi život"Hlapic.net - Hlapićev portalDnevno.hr -  Vaš izvor informacijaIgre
- besplatne igre za djecu, djevojčice i dječakeZvijezda je rođena
...za bebe sa stilomRadioteka - besplatna radio slušaonicaMađioničar Japa - mađioničarski trikovi i komične magijeHarfa - knjige koje vole djecuTIK TIK - koncerti za bebe Žanine Bilićshe.hr -  portal za modernu ženu!


Rodiljni i roditeljski dopust

Od 1. siječnja 2009. godine na snazi je novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama i donosi nam nove termine: rodiljni i roditeljski dopust. Radi se zapravo o otprije poznatim pravima, odnosno o vremenu koje zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo provesti izvan rada, a obuhvaća vrijeme završetka trudnoće, poroda i brige o djetetu. Tako rodiljni dopust vremenski odgovara nekadašnjem obveznom rodiljnom dopustu, a roditeljski dopust dodatnom rodiljnom dopustu.

Rodiljni dopust obvezni dio, započinje 28 dana prije termina poroda što ga je odredio nadležni liječnik, te traje do 42. dana nakon poroda djeteta i obavezno ga koristi majka u neprekinutom trajanju. Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta, ako se roditelji tako dogovore, pravo na rodiljni dopust može koristiti djetetov otac do navršenih 6 mjeseci djetetova života. Rodiljni dopust može započeti 45 dana od predviđenog termina poroda prema nalazu i ocjeni izabranog doktora ginekologa i trajati do navršenih 6 mjeseci djetetova života.

 Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na temelju:

 • izvješća o bolovanju što ga izdaje izabrani doktor obiteljske/opće medicine, sukladno prijedlogu izabranog doktora ginekologa, za radoblje od 28 ili 45 dana prije predviđenog termina poroda pa do 42 dana nakon poroda;
 • rješenja područnog ureda HZZO-a donešenog na osnovu podnešenog zahtjeva korisnika – za rodiljni dopust od 43. dana života djeteta, pa do navršenih 6 mjeseci (ili 9 mjeseci ako se koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena);
 • iznimno, ako se korisnica rodiljnog dopusta o tome pisano suglasila, pravo na rodiljni dopust u cijelosti (do navršenih 6 mjeseci života djeteta) ostvaruje se temeljem izvješća o bolovanju
 • ukoliko je dijete prerano rođeno, pravo na produljenje rodiljnog dopusta ostvaruje se na temelju nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva i rješenja područnog ureda HZZO-a.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na rodiljni dopust je:
 • izvješće o bolovanju;
 • potvrda o plaći koju izdaje poslodavac;
 • osobna iskaznica;
 • zdravstvena iskaznica;
 • iskaznica tekućeg računa na koji se žele primati uplate.

S tim dokumentima trudnica se javlja u područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pročitajte i:

Roditeljski dopust

Rodiljne naknade

Potrebni dokumenti

Više...

 

Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom.

Roditeljski dopust može se koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena. Nakon isteka obveznog rodiljnog dopusta roditelj ima pravo koristiti preostali dio rodiljnog dopusta i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena. Nakon navršenih 6 mjeseci djetetova života roditelj može koristiti rad s polovicom radnog vremena u onolikom trajanju koliko je to pravo koristio do 6. mjeseca djetetova života, a najduže do 9. mjeseca djetetova života. Po iskorištenju prava na rodiljni dopust ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena, roditelj može pravo na roditeljski dopust koristiti i kao pravo na rad polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta.

Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom do djetetove 3. godine života radi pojačane njege djeteta se ostvaruje na osnovi mišljenja nadležnog liječnika. 

 

Zakonske obaveze nakon rođenja

U prvih mjesec dana dok se ne dobiju svi zakonski dokumenti otpusno pismo iz rodilišta služi kao djetetov dokument.

U roku od 15 dana od rođenja djeteta potrebmo je prijaviti rođenje djeteta u maticu rođenih i to u općini kojoj pripada bolnica u kojoj ste rodili (moraju doći oba roditelja). Dokumenti potrebni za prijavu su vjenčani list i osobne iskaznice roditelja, odnosno ako ste samohrani roditelj osobno s rodnim listom i osobnom iskaznicom. Matični ured rođenih će izdati rodni list i domovnicu za dijete, no bez JMBG-a. JMBG izdaje MUP, gdje ujedno prijavljujete i djetetovo prebivalište. Najkasnije u roku od mjesec dana morate prijaviti dijete i za zdravstveno osiguranje, kako bi na prvom pregledu ili najkasnije na prvom cijepljenju imalo svoju zdravstvenu iskaznicu.

Nakon što obavite ovaj dio zakonskih obaveza, možete tražiti određene naknade (pomoć).

Kod ispunjavanja Izjave, koja služi umjesto rješenja HZZO-a za korištenje rodiljnog dopusta u cijelosti, trudnica se obavezuje dostaviti područnom uredu HZZO-a rodni list djeteta ili otpusno pismo iz rodilišta u roku od 30 dana od rođenja djeteta, radi točnog određivanja trajanja rodiljnog dopusta. Ukoliko je dijete prerano rođeno, (u razdoblju od 24. do 38. tjedna trudnoće), rodiljni dopust produžuje se za toliko koliko je dijete rođeno ranije. Rješenje o produljenju rodiljnog dopusta (početak korištenja roditeljskog dopusta) donijet će pravna služba HZZO-a na temelju zahtjeva korisnika podnešenog najmanje 30 dana prije isteka rodiljnog dopusta (najkasnije do navršenih 5 mjeseci djetetova života).

Ukoliko se roditelji sporazume da rodiljni dopust koristi otac, tada su oboje dužni otići u područni ured HZZO-a najmanje 30 dana prije početka očevog korištenja dopusta i ondje zajedno potpisati Izjavu roditelja, kojom određuju kada će otac početi sa korištenjem rodiljnog dopusta. Otac tada treba priložiti Potvrdu o plaći radi određivanja visine naknade.
Izjavu roditelja o prijenosu prava možete pronaći na stranicama HZZO-a.

Po isteku rodiljnog dopusta roditelji mogu koristiti roditeljski dopust.

 

 

Pomoć za opremu djeteta (HZZO)

Visina jednokratne naknade za pomoć pri opremanju novorođenog djeteta iznosi 2.328,20 kn.

Ova naknada ne ovisi o imovinskom cenzusu, već pripada svim zdravstveno osiguranim majkama. Ukoliko je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, tada se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja, te navedeno pravo ostvaruje otac. Naknada se ostvaruje podnošenjem zahtjeva, kojem se prilaže:

 • djetetov izvod iz matice rođenih,
 • svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike).

 

 

Počela isplata novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

novorođenče
Prema obavijesti iz Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje započela je isplata pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.


Navedenu pomoć primit će korisnici prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog prvog, drugog, trećeg i svakog daljnjeg djeteta koji su to pravo ostvarili u prosincu 2009. te u prosincu 2010., na temelju Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Pomoć će primiti i korisnici prava za treće i svako daljnje dijete koji su pravo ostvarili u prosincu 2006., prosincu 2007., prosincu 2008. i prosincu 2009., na temelju Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta.

 

Više...

 

Porezna prijava i povrat poreza

Porez na dohodak utvrđuje se konačno na temelju godišnje porezne prijave, koja se podnosi do kraja veljače za prethodnu kalendarsku godinu. Iako porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada samo kod jednog poslodavca nisu obavezni podnositi poreznu prijavu, njenim podnošenjem možete ostvariti pravo na povrat preplaćenog poreza.
Neki od slučajeva kada biste trebali podnijeti poreznu prijavu su: ukoliko je tokom godine došlo do promjena u stopama osobnog odbitka (rođenje djeteta, uzdržavanje člana obitelji i sl.); ukoliko ste tokom godine primali honorare (drugi dohodak); ukoliko ste dio godine dobivali naknadu plaće (npr. zbog bolovanja, rodiljnog dopusta i sl); ako Vam se iznos plaće značajnije mijenjao; ako Vam plaća nije redovito isplaćivana; ako imate stambeni kredit; ako ste u prethodnom poreznom razdoblju kupili, izgradili ili adaptirali stambeni objekt; ako živite u iznajmljenom stanu; ukoliko ste imali izdatke za zdravstvene usluge, koji nisu podmireni iz osnovnog, dopunskog ili privatnog osiguranja, ili financirani iz darovanja; ako ste uplaćivali premije životnog, zdravstvenog ili dobrovoljnog mirovinskog osiguranja; ako ste u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske ili vjerske svrhe darovali neku udrugu.

Budući da se porez utvrđuje na godišnjoj bazi zbrajanjem svih oporezivih primitaka, te oduzimanjem svih priznatih odbitaka, promjene koje su se dešavale u toku godine imaju velikog utjecaja na njegov konačan iznos.

Primjer: ako ste tri mjeseca primali plaću, a nakon toga otišli na rodiljni dopust, sigurno ste u preplati poreza na dohodak, budući da je naknada plaće koju primate neoporeziva, a Vaši osobni odbici računaju se za svih dvanaest mjeseci.

Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu porezni obveznik može (ali i ne mora) dijeliti sa supružnikom ili drugim članom uže obitelji. Odaberite varijantu koja Vam je najekonomičnija. Primjer: budući da je rodiljna naknada neoporeziva, preporučamo da osobni odbitak za dijete u prvoj godini iskoristi otac.

U poreznu karticu unosi se podatak o postotku korištenog odbitka, te o imenu i prezimenu osobe s kojom se odbitak dijeli. Prilikom svake prijave promjene, ili pak podnošenja godišnje porezne prijave, Porezna će uprava provjeriti da li se odbici za uzdržavanu djecu i druge članove uže obitelji poreznog obveznika već koriste i u kojem dijelu se koriste od bračnog druga ili drugih članova uže obitelji.

Povrat poreza ne može se ostvariti ukoliko porezna prijava nije predana na vrijeme. Godišnja porezna prijava predaje se u nadležnu ispostavu Porezne uprave, a može se poslati i poštom. Kod podnošenja godišnje porezne prijave, morat ćete uz dokument kojim dokazujete promjenu priložiti i preslik IP obrasca. Naša je preporuka da poreznu prijavu podnesete osobno, te da ne čekate zadnji dan za predaju. Tako ćete izbjeći dugotrajno čekanje u redovima, a istodobno biti sigurni da ste priložili sve potrebne dokumente jer će to službenici Porezne uprave provjeriti prilikom zaprimanja prijave. Ukoliko se ipak odlučite za slanje poštom, prijavu pošaljite kao preporučeno pismo i sačuvajte potvrdu o primitku, jer je ona dokaz da je prijava poreza poslana na vrijeme (bez obzira na to kada stigne u Poreznu upravu).

 

Adresar potrebnih državnih ureda

Više...

 

Jednokratne novčane naknade

Donosimo vam iznose jednokratnih novčanih naknade hrvatskih gradova.

Više...

 


Portal o planiranju trudnoće i trudnoći, porodu, prvim godinama u životu bebe i roditeljstvu. Cilj ovog portala je omogućiti jednostavan i pregledan izvor informacija svima koji se odluče za obitelj i roditeljstvo.
Anketa
Idete s djecom na odmor, kakav smještaj preferirate?