Carski rez je operacija kojom se porađa djete kroz rez trbušne stjenke, maternice i plodovih ovoja. Kao i kod svih ostalih porođajnih operacija, a to je posebno važno naglasiti kod carskog reza, trebaju postojati razlozi (indikacije) za njegovo izvođenje, jer on, kao najopsežnija porođajna operacija, nosi zapravo veće rizike nego normalni, prirodni, vaginalni porod kod zdrave trudnice i zdravog djeteta.
Ovo se odnosi i na sam zahvat i na razdoblje nakon operacije.

Stoga se carski rez izvodi u najvećoj nuždi kada su majka ili dijete, na neki način ugroženi vaginalnim porodom. U hrvatskoj se nije moguće naručiti za carski rez ako ne postoji medicinska indikacija za njegovo izvođenje. Izvodi se najčešće, osobito u hitnim stanjima, u općoj anesteziji, a može se izvoditi i u spinalnoj anesteziji.

Danas se mnoge žene žele odlučiti na carski rez, iako ne postoje indikacije, jer smatraju da je takva operacija manje bolna od vaginalnog poroda i "jednostavnija" za njih osobno (dođeš na dogovoreni termin, uspavaju te i probudiš se s djetetom). No, carski rez je ozbiljna operacija koja nosi svoje rizike (čak je 4-8 puta veća mogućnost smrti rodilje tijekom carskog reza, nego kod poroda vaginalnim putem; a 20 puta veća mogućnost postoperativne infekcije), a istraživanja pokazuju da je prirodni, vaginalni, porod bolji izbor i za majku i za dijete, naravno kod zdrave trudnice i zdravog djeteta.

Pročitajte i:
Kako se izvodi carski rez?
Zašto se izvodi carski raz?
Oporavak nakon carskog reza?

 Kako se izvodi carski rez?
Rez na koži trbuha izvodi se u većini slučajeva vodoravno u donjem sijelu trbuha, jer je to mijesto najpogodnije za porađanje djeteta, a ožiljak je manje vidljiv. Prvo se radi rez prednje trbušne stijenke, slijedi rez maternice i plodovih ovoja, te se na dobiveni otvor porađa dijete. Porodničar rukama hvata dijete, a asistent, potiskujuću svod maternice pomaže. Nakon porađanja djeteta pupkovina se podvezuje i reže, a dijete se predaje neonatologu (specijalist pedijatar za novorođenčad). Slijedi porod posteljice i pregled materišta (unutrašnjost maternice). Pregledava se trbušna šupljina, te slijedi šivanje.

Carski rez se izvodi u općoj anesteziji, a ako je planiran može se izvoditi i u spinalnoj anesteziji, tako da je rodilja tokom cijele operacije budna i može uzeti svoje dijete u naručje čim se rodi. Neke bolnice u hrvatskoj dopuštaju prisustvo partnera prilikom carskog reza u spinalnoj anesteziji.

 Operacija obično traje 5-10 minuta, te nakon što se izvadi dijete i posteljica potrebno je još oko 20 minuta za šivanje reza. 
 

Zašto se izvodi carski raz?
Postoje mnoge indikacije za carski rez. Važno je naglasiti da se odluka o carskom rezu donosi individualno za svaku trudnicu i njeno dijete. O tome se može odlučiti tijekom poroda, ako se pojave uvjeti za dovršenja poroda carskim rezom, ili se carski rez može planirati i prije početka poroda, s obzirom na neke komplikacije tijekom trudnoće.

Ugroženost djeteta tijekom poroda je čest razlog zbog kojeg se odlučuje porod dovršiti carskim rezom. Ugroženost djeteta se najčešće prosuđuje prema zapisu kardiotokografa (CTG-a). To je aparat koji u porodu kontinuirano bilježi otkucaje srca djeteta i trudove.

Ispala pupkovina je stanje kada se pupkovina nađe između dječije glavice i tvrdog djela porođajnog kanala, te se zbog djelovanja trudova glavica natiskuje na pupkovinu i smanjuje dotok krvi (kisika) prema djetetu. U ovom slučaju se vide i promjene na krivulji CTG-a. Te i to ukazuje na ugroženost djeteta, te se porod hitno dovršava carskim rezom.

Nenormalni položaj djeteta u maternici ponekad onemogućuje vaginalni porod. Najčešće je to poprečni položaj, a to je položaj kad je uzdužna osovina djeteta okomita na istu kod majke. Stav zatkom koji puta može biti dodatni razlog za dovršenje poroda (trudnoće) carskim rezom, osobito ako se radi o nezrelom (nedonošenom) djetetu.

Višeplodne trudnoće često se dovršavaju carskim rezom, posebno one koje su usljedile makon „umjetne oplodnje“, a svakako ako se radi o trudnoći s tri ili više plodova.

Produljeni porod  je relativna indikacija na carski rez, ne postoje stroga pravila o duljini trajanja poroda. Za očekivati je da porod prvorodkinje traje dulje od onog kod višerotkinje. Normalno trajanje poroda smatra se ono trajanja od 12 do 18 sati od početka prvih trudova, odnosno prvog porođajnog doba. Obično je uz duljinu poroda potreban još dodatan razlog da bi se donijela odluka o operativnom dovršenju.

Placenta previa je naziv za posteljicu koja se smjestila na putu porađanja djeteta, tj. u donjem dijelu unutrašnjosti maternice, tako da zapravo mehanički zaprečuje porađanje vaginalnim putem. Jednako tako i tumor previus smeta prolasku djeteta. To može biti miom (dobroćudni tumor stjenke maternice), koštana izraslina ili bilo koji drugi tumor koji se smjestio na tome mjestu.

Odljuštenje posteljice ugrožava dijete time što je manja površina posteljice u kontaktu s unutrašnjosti stjenke maternice, pa djetetu doprema manje kisika. Ujedno je majka ugrožena krvarenjem u prostor ispod posteljice.

Sužena zdjelica je naziv za zdjelicu koja je prema standardnim mjerama preuska za porađanje prosječno velikog djeteta. Bitno je kod svake žene procijeniti  veličinu njene zdjelice i veličinu njenog djeteta da bi se tada individualno odlučilo da li su zdjelica i dijete u nesrazmjeru. Tada se može donijeti odluka o načinu rađanja.

Stanje nakon operacije u maternici, osobito ako se radi o operaciji opsežne prirođene malformacije maternice (npr. pregrada maternice, dvoroga maternica) ili tumora maternice (npr. miomi), može bit razlog za carski rez, obzirom da na mjestu operacije na maternici postoji ožiljak koji je manje kvalitetan od mišićnog tkiva maternice, te postoji opasnost njegovog pucanja.

Nezrelost vrata maternice uz prenešenost može biti razlog da se učini carski rez. Normalno, vrat maternice smekšava na kraju trudnoće, a to je znak da sazrijeva da bi se u porodu mogao raširiti i rastegnuti prilikom izlaska djeteta. Ako je prošao 42. tjedan trudnoće, tj. trudnoća je prenesena, treba je dovršiti, jer kod dugotrajne trudnoće dijete može biti ugrođeno insuficijencijom (nedostatnom funkcionalnom kvalitetom) posteljice kojoj je "prošao vijek trajanja“, a to je nakon 40 tjedana.

Rak rata maternice može biti također indikacija za carski rez. Ovisno o trajanju trudnoće, u slučaju utvrđenog raka maternice u trudnoći, te ovisno o njegovoj uznapredovalosti, odlučuje se u ranoj trudnoći liječiti ženu neovisno o ishodu trudnoće. Ako se radi o trudnoći koja je već u visokom stadiju, u kojem se može očekivati zrelost djeteta, tada se dijete porađa carskim rezom, a nakon toga se liječi rak.

Akutni korioamnionitis tj. svježa bakterijska upala u maternici koja zahvaća plodove ovoje, a može prijeći i na dijete, još je jedno od stanja koje zahtjeva brzu intervenciju. Ovo stanje se procjenjuje na temelju kliničkih znakova kod trudnice (temperatura, dugotrajno otjecanje plodne vode bez nastupanja trudova, zimica, treskavica), i laboratorijskih nalaza koji ukazuju na bakterijsku upalu (nalaz krvne slike...).

Teške bolesti majke, nevezane uzročno za trudnicu, koje ugrožavaju opće stanje trudnice, dodatna su indikacija za carski rez. To su npr. srčane greške, plućne bolesti, tumor mozga, a i stanja koja se liječe kirurškom intervencijom u trbuhu. Kao npr. akutna upala crvuljka ("upala slijepog crijeva“) ili ileus ("zapetljaj crijeva“). Obzirom da se kirurški, iz navedenih razloga, intervenira u trbuhu, u istom aktu se ućini i carski raz.

Eklampsija i preeklampsija  su dva stanja vezana za povišeni arterijski tlak u trudnoći, a obzirom da životno ugrožavaju trudnicu i da je prekid trudnoće zapravo jedini način da se izbjegnu, također su razlozi za carski rez.

Oporavak nakon carskog reza?
Carski rez je ozbiljna tzv. "velika“ operacija u trbuhu, koja se uzvodi najčešće u općoj anesteziji, te nakon njega slijedi dugotrajniji oporavak, djelomice u jedinici intenzivnog liječenja, a kasnije na posebnom odjelu za babinjače nakon carskog reza. Zahtjeva intenzivniji nadzor i mirovanje. Tijekom ranog posljeoperativnog razdoblja rodilja ima urinarni kateter, a kalorije i tekućina se nadoknađuju i infuzijskim otopinama, te se provodi i preventivno antibiotsko liječenje. Intenzivno se nadzire i arterijski tlak, te se rutinski, kod svake žene, određuju i osnovni laboratorijski nalazi (kompletna krvna slika i urinokultura). Kasnije se uspostavlja spontano mokrenje. Redovito se previja rana na mjestu operacije i šestog posljeoperacijskog dana se vade šavovi ("konci“), te se žena otpušta kući.

Kako se carski rez izvodi obično u trudnica koje imaju određen zdravstveni problem u trudnoći, a vazan na bolovanje od neke bolesti izvan trudnoće, često se boravak produži i duže od šest dana kako bi se ocijenilo zdravstveno stanje žene i uvela potrebna terapija s kojom se žena otpušta kući.

Evo nekih savjeti koji mogu olakšati i ubrzati oporavak od carskog reza:

- rana od reza bit će bolna nekoliko dana, pa tražite sredstvo protiv bolova
 
- počnite se pomalo kretati što je prije moguće, jer lagano kretanje neće otvoriti ranu
 
- dva do tri dana nakon operacije počnite lagano vježbati, ali izbjegavajte vježbe za trbušne mišiće
 
- izbjegavajte veća naprezanja barem šest tjedana nakon poroda


- ako dojite, činite to u položajima u kojima vam dijete ne leži na rani, odnosno trbuhu