Pročitajte o razvoju govora u djeteta obzirom na uzrast, od rođenja do 5.godine.
Tekst vam donosi Prof. Marina Cebalo, logoped, Logopedski kabinet Logos kalos.

 


Od rođenja do 3. mjeseca

RAZUMIJEVANJE GOVORA:  
Na zvukove i govor reagira trzanjem tijela i zaustavljanjem aktivnosti.
Počinje se okretati prema izvoru zvuka.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Često plače.
Smije se kad se s njim igramo.
Ispušta krikove samohrabrenja uz nešto nehotične vokalizacije.

OPĆE PONAŠANJE:
Kontakt očima se pojavljuje između 2. i 3. tjedna života.
Smješi se i oponaša pokrete majčinog lica.

ZABRINITE SE AKO:
Majka ne komunicira s djetetom.
Postoji znatnije teškoće u hranjenju zbog oralnih i motornih problema.


Od 3. do 6. mjeseca

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Na zvuk glasa prestaje se glasati.
Okreće glavu prema osobi koja mu govori.
Sluša svakodnevne šumove i prepoznaje modulacije glasa.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Počinje "gukati“ jedan ili dva sloga.
Služi se glasom da bi izrazio ljutnju ili negodovanje.
Smiješi se, smije, grohoće, puše i izruguje se.

OPĆE PONAŠANJE:
Često brblja dok je samo.

ZABRINITE SE AKO:
Dijete veći dio vremena šuti i kad je samo.
Ne razvija se kontakt s očima.
Slabo ili nikakvo reagiranje na buku.Od 6. do 9. mjeseca

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Pokazuje da razumije ne i pozdrav pa-pa.
Reagira na vlastito ime i imena članova obitelji.
Pokušava oponašati vokalizaciju odraslih.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Vokalizira i klicanjem nastoji privući pažnju.
Brblja nizom glasova s intonacijom.
Na kraju ove faze dolazi do prestanka glasanja s intonacijom.

OPĆE PONAŠANJE:
Nasuprot jednostavnom odgovaranju, reagiranju, dijete često uspostavlja komunikaciju.

ZABRINITE SE AKO:
Ne upušta se u vokalnu ili interaktivnu igru s odraslima.
Nije počelo ili je prestalo brbljati.
Ne pokazuje dosljedne reakcije na buku.
Od 9. do 12. mjeseca

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Sluša govor a da mu pri tome ne odvraćaju pažnju drugi zvukovi.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Proizvodi zvukove koji bi se mogli prepoznati kao riječi sa značenjem, npr. ta-ta.
Glasno sklada brbljanje i slaže kratko brbljanje kao rečenice uz igru.
Oponaša vokalizaciju odraslih.

OPĆE PONAŠANJE:
Započinje igru pokazivanjem, npr. medo nana.
Služi se nekim gestovnim govorom, npr maše na pa-pa.

ZABRINITE SE AKO:
Ne pokušava komunicirati vokaliziranjem ili pokazivanjem.
Ne reagira na pojedine riječi i svakodnevne komentare, npr. gdje je tata? doručak! spavanje!
Ne služi se nizom različitih glasova u raznim intonacijama.Od 12. do 15. mjeseca

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Svaki tjedan razumije nove riječi.
Razumije imena stvari i bliskih osoba.
Može slijediti jednostavne zapovijedi, npr. daj mi svoju čašu ili zatvori vrata.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Upotrebljava nekoliko razumljivih riječi.
Služi se glasom i gestom da bi dobilo neki predmet.
Neprestano brbljanje vrlo raznolikim glasovima upućeno ljudima i igračkama.

OPĆE PONAŠANJE:
Pokušava komunicirati s osobama i igračkama.
Zanima ga kraće vrijeme gledanje slika i pričanje o njima.

ZABRINITE SE AKO:
Nije sposobno dati odraslom igračku na verbalni zahtjev čak ni kada je taj zahtjev praćen gestom.
Ne pokušava oponašati govor odraslih.
Nije zainteresirano za govor.Od 15. do 18. mjeseca

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Odgovara riječju ili gestikulacijom na jednostavna pitanja, npr. gdje je medo?
Može izvršavati naloge od dva smislom povezana elementa, npr. stavi čašu na stol.
Pronalazi dva imenovana predmeta u grupi od četiri.
Pokazuje neke dijelove tijela i odjeće na lutki.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Počinje se više služiti riječima nego gestama da bi izrazilo svoje potrebe.
Ponavlja riječi koje su drugi upotrijebili.
Postepeno se obogaćuje vokabular. Može imati 20 riječi.

OPĆE PONAŠANJE:
Igra se uz drugu dijecu.
Započinje maštovite igre, npr. daje medi vode.

ZABRINITE SE AKO:
Ne razmije jednostavne zapovijedi.
Ne razumije više novih riječi.
Ne pokušava dobiti neki predmet upotrebom glasa i geste.Od 18. do 21. mjeseca

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Može prstom pokazati imenovane predmete i slike svakodnevnih stvari.
Počinje razumijevati da igračke predstavljaju stvarne predmete.
Slijedi nizove povezanih ideja u kontekstu, npr. vrijeme je za spavanje, dođi ovamo.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Porast vokabulara pojedinačnih riječi općeg značenja, npr.maca za sve životinje.
Počinje povezivati riječi.
Obraća se sebi imenom.
Započinje razgovor služeći se pravim govorom ili žargonom.

OPĆE PONAŠANJE:
Oponaša aktivnosti odraslih u igri.
Glasno priča dok se igra s drugima.
Stidi se nepoznatih osoba.

ZABRINITE SE AKO:
Ne razumije jednostavne zapovijedi i pitanja, npr. sjedni! Ili gdje je tvoj nos?
Ne služi se riječima da bi izrazilo svoje potrebe.
Ne pokušava oponašati riječi odraslih.
Od 21. do 24. mjeseca

RAZMIJEVANJE GOVORA:
Razumije govor o ljudima i događajima koji nisu prisutni, npr. baka dolazi na kavu.
Identificira dijelove tijela i odjeće na slici.
Počinje razumijevati razliku između unutra- izvan, gore-dolje.
Razumije zapovijedi složene od dva pojma, npr. daj bebi vode.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Češće povezuje po dvije riječi zajedno.
Počinje se služiti zamjenicama.
Širi vokabular pojedinačnih riječi.
Traži od odraslih da imenuju predmete.

OPĆE PONAŠANJE:
Još se ponekad služi pokazivanjem ili gestom umjesto riječi.

ZABRINITE SE AKO:
Ne može identificirati predmete i slike svakodnevnih predmeta.
Samo mumlja i pokazuje predmete, a ne služi se raspoznatljivim riječima.
Ne služi se raznovrsnim glasovima govora.Od 2. do 2,5 godine

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Pokazuje razumijevanje nekoliko glagola odabirući pravilnu sliku.
Može identificirati manje bliske dijelove tijela na lutki, npr. brada, lakat, koljeno.
Razumije širok opseg rečenica i neke jednostavne pojmove, npr. velik- malen.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Postavlja pitanja sa što i gdje.
Služi se raznim vrstama riječi, npr. ja, velik, trči.
Počinje se služiti negacijom u rečenici.
Recitira jednostavne brojalice.
Posjeduje govor koji roditelji razumiju.

OPĆE PONAŠANJE:
Uživa slušajući jednostavne priče. Igra se minijaturnim igračkama i priča samo sebi.
Izvodi neke od svakodnevnih aktivnosti, npr. kuha, pere, pegla.
Gleda druge kako se igraju i može ih oponašati ili im se pridružiti.

ZABRINITE SE AKO:
Nije sposobno izvoditi dvočlane zapovijedi.
Ne raste opseg i raznovrsnost vokabulara.
Ne povezuje riječi, npr. mama, piti.
Posjeduje govor koji majka vrlo teško razumije.Od 2,5 do 3. godine

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Razumije zapovijedi koje uključuje više od dva pojma.
Sigurno razumije jednostavne prijedloge.
Zna upotrebu predmeta.
Prepoznaje dio predmeta, npr. kotače automobila.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Vokabular se brzo širi.
Povezuje zajedno dvije ili više riječi služeći se velikim brojem različitih vrsta riječi.
Neprestano postavlja pitanja.
Počinje sudjelovati u razgovoru i priča sebi o stvarnim i zamišljenim aktivnostima.

OPĆE PONAŠANJE:
Smisleno se igra s minijaturnim igračkama.
Pomaže u kućanskim poslovima.
Može doći do izvjesnog oklijevanja ili ponavljanja riječi zbog nestrpljivosti.

ZABRINITE SE AKO:
Ne razumije glagole i jednostavne pridjeve, npr. velik- malen.
Ne razumije različite tipove rečenica.
Ne postavlja pitanja i ne upotrebljava raznovrsne rečenične strukture.
Njegov govor je nerazumljiv bliskim odraslim osobama.
Ne razvija se simbolička igra.Od 3. do 4. godine

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Razvija se pojam broja i boje.
Razumije rečenice koje sadrže nekoliko pojmova, npr. stavi plavu loptu ispod velike stolice.
Razumije negacije unutar složenijih pitanja, npr. tko nije obukao cipele?
Razumije iskaza o budućim i prošlim vremenima, npr. otići ćemo u park danas popodne.
Brzo odgovara na riječi kad to želi.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Ima svima razumljiv govor, uz nešto teškoća u izgovoru duljih riječi.
Služi se dugim i potpunim , često i složenim rečenicama, ali uz nešto gramatičkih grešaka.
Daje izvještaj o nedavnim događajima.
Postavlja mnogo pitanja i počinje upotrebljavati zašto i kada.
Može imati periode netočnog govora kada je uzbuđeno.

OPĆE PONAŠANJE:
Želi razgovarati sa svima.
Započinje sa drugima maštovite igre u ulogama, npr. liječnici, medicinske sestre, bolesnici.

ZABRINITE SE AKO:
Ima nerazumljiv govor.
Vokabular i rečeničke konstrukcije su mu siromašni.
Pokazuje teškoće u postavljanju pitanja i u odgovaranju na pitanja.
Izraženija i produžena nefluentnost govora.
Još uvijek se javljaju eholalije, govor koji nema značenje.


Od 4. do 5. godine

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Sposobno je razumijeti većinu onog što čuje.
Razumije složenije pojmove o vremenskim usporedbama.
Uživa u šalama, zagonetkama i pričama.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Sada govori točno sa malim brojem gramatičkih grešaka u izgovoru.
Sposobno se služi složenim rečenicama, vremenskim, uzročnim i drugim. Npr. Pojeo sam kolač jer sam bio gladan.

OPĆE PONAŠANJE:
Uživa u pričanju i slušanju priča.
Prenosi sadržaj priča na igru s igračkama i drugom djecom.
Uživa u pričanju šala.

ZABRINITE SE AKO:
Nije sposobno ispričati kratak slijed događaja.
Pokazuje poteškoće u razumjevanju složenijih jezičnih konstrukcija.
Govor je nerazumljiv.
Nefluentnost se ne gubi.
Postoje teškoće u sporazumjevanju s drugom djecom.Iznad 5. godine

RAZUMIJEVANJE GOVORA:
Potpuno razumije i složeniji govor osim nekih nesvakodnevnih apstraktnih pojmova.

GOVORNA EKSPRESIJA:
Služi se složenim i gramatički korektnim rečenicama složenim od dosta bogatog vokabulara.
Samo kod duljih i složenijih riječi može se javiti neka nesistematska greška izgovora.

OPĆE PONAŠANJE:
Počinje pokazivati interes za čitanje i pisanje.
Pokušava pročitati natpise na radnjama ili napisati svoje ime.

ZABRINITE SE AKO:
Dijete nije sposobno prepričati priču ili je prepričava kratkim i nepotpunim rečenicama, te siromašnim vokabularom.
U govoru su još česte greške izgovora.
Govor nije gramatički korektan.tekst potpisuje
Prof. Marina Cebalo
Logoped
Logopedski kabinet Logos kalos
Kamaufova 10, Zagreb
Tel: 01 4664 047