Kako bi smo vam olakšati potragu za informacijama, donosimo vam sve što morate znati kako bi ste upisali svoje dijete u vrtić.

 

Početkom svibnja gotovo svi vrtići Republike Hrvatske zaprimaju zahtjeve za upis djece u vrtić,
a rezultate upisa objave u mjesecu lipnju.

Pravo na upis imaju sva djeca koja do 31.08. tekuće godine napune godinu dana. Samo tri vrtića u Gradu Zagrebu (DV Medveščak, DV Duga i DV Sopot) upisuju djecu mlađu od godine dana za roditelje koji ne koriste čitav porodiljni dopust. Zahtjev i potrebnu dokumentaciju moguće je podnijeti u više vrtića, a preporuča se u tri najbliža objekta.
 
Uz Zahtjev za upis u vrtić potrebno je predati sljedeće dokumente:
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili privola roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
- potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta
- preslika osobne iskaznice oba roditelja
- dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (potvrda o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti, rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć i dr.)
- potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta za upis u dječji vrtić

U vrtićima se provodi nekoliko vrsta programa:
- redoviti program
- predškolski program
- posebni i kraći programi

Redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u pravilu su 10-satni, što je u skladu s potrebama djece i zaposlenih roditelja.
Neki vrtići nude smjenske programe te poludnevne programe, ovisno o potrebama roditelja.

Predškolski programi se organiziraju za svu zainteresiranu djecu koja ne pohađaju redoviti program,
a nalaze se u godini prije polaska u školu.

Posebni i kraći programi se odnose na sve aktivnosti koje se odvijaju za vrijeme 10-satnog redovitog programa prema iskazanim interesima. Tu spadaju programi ranog učenja stranih jezika, Montessori program, Montessori program s integriranom djecom s teškoćama u razvoju, posebni program za djecu s teškoćama u razvoju (tjelesna invalidnost i mentalna retardacija), dvojezični program, program “športskog vrtića”, te niz kraćih programa s glazbenim, plesnim, dramskim, likovnim, folklornim, športskim, vjerskim, ekološkim i drugim kreativnim sadržajima.
 
Više o različitim pedagoškim metodama, poput Montessori metode, Reggio metode ili Waldorfske pedagogije možete saznati ovdje.