Na internetu možete naći mnoge baze i pretraživače osobnih imena, od kojih neka sadrže detaljna obrazloženja značenja imena, porijeklo imena i popularnost imena u pojedinim područjima svjeta, a na mnogima možete naći i korisne savjete koji vam mogu pomoći prilikom odbira imena. Neki od takvih pretraživača su:

all-babynames

babynames

namefinder

babynameshold

babynamescountry