Kažu da je igra djeci posao. Naime, to je aktivnost u kojoj djeca provode najveći dio svog dana, u kojoj se susreću s najviše izazova i zadataka te koja im pruža mnogo mogućnosti za učenje, uspjeh i napredak.

A ako na igru gledamo na taj način, onda igračke trebamo promatrati kao alate potrebne za kvalitetno bavljenje "poslom". Tako ćemo vidjeti da postoje različite vrste "alata" i da nisu svi iste kvalitete, jer neke će igračke doprinijeti više, a neke manje, dok će neke čak više odmoći nego pomoći.

igračke

Budući da živimo u vrijeme kada nam je gotovo sve dostupno i kada je ponuda najveća što je ikada bila, izbor pravog proizvoda nije jednostavan posao.

Stoga je prije spajanja djeteta s nekom igračkom dobro znati odgovore na nekoliko osnovnih pitanja:
− Da li je igračka prikladna za dob djeteta?
− Da li je igračka poticajna za dijete?
− Da li je igračka sigurna?
− Odgovara li igračka vašem načinu razmišljanja?

Pročitajte tekstove o osnovnim stvarima koje trebate znati o igračkama te o sigurnosti igračaka.